logo
Povinnosti studenta

Povinnosti studenta


Každý student se musí řídit pravidly, které jsou určeny touto RPG školou čar a kouzel a vůbec celého kouzelnického světa. Tedy musí se řídit pravidly RPG hry, které naleznete ZDE.

Každý student musí mít nakoupené pomůcky pro nastávající ročník, kterého se bude účastnit.

Student je povinen plnit úkoly, které zadá příslušný profesor a docházet na hodiny. Pokud na hodinu nemůže dorazit, omluví se profesorovi v kabinetu.

Student za porušení pravidel může dostat školní trest a nebo přijít o body, které mají právo odebírat profesorové a prefekti.

Za, žádných okolnosti nemůže student používat černou magii a to ani před profesorem či ředitelkou školy.

Pokud se student stane součástí famfrpálového týmu je povinen chodit na tréninky a zápasy. Pokud se nemůže dostavit, musí si sehnat za sebe náhradníka.

Každý student je povinen se zúčastnit minimálně jedné soutěže nebo jakékoliv aktivity.

Všichni studenti jsou povinní se účastnit slavností a důležitých oznámení, které se konají ve většině případů ve Velké síni.

Studenti třetích ročníků nesmí navštěvovat Prasinky bez povolení svých zákonných zástupců nebo poručníků.

Každý je povinen respektovat ostatní koleje a všechny obyvatele hradu zvlášť profesory.

Žádný student se nesmí toulat v nočních hodinách po školních pozemcích a chodbách hradu. Mohou tak učinit jedině s povolením kolejního profesora.

Pokud bude udělen studentovy školní trest, je povinen ho vykonat.

Studentovi musí být nejméně 11 let, aby mohl studovat na Bradavické škole čar a kouzel.

Student může po dovršení školní docházky pokračovat v dalším studiu a nebo se ucházet o práci ve škole či na Ministerstvu kouzel.

Student si může zvolit jestli-že bude stát na straně dobra či zla, ovšem ve škole se musí chovat slušně.

Každý se musí chovat slušně podle školního řádu, který naleznete ZDE.

A hlavně si studenti musí užívat hru podle svého, bavit se a opět se jen bavit.