logo
Povinnosti profesora

Povinnosti profesora


Profesor musí perfektně ovládat RPG hru a musí být starší 13 let (samozřejmě ve hře je starší).

Musí docházet na vyučování v čas a mít připravenou látku předem. Také by měl mít představu o tom, jak bude celé vyučování probíhat.

Profesor musí být spravedlivý v udělování bodů a známkování jednotlivých esejí či ostatních prací.

Aspoň jednou za měsíc je povinen uložit žákům domácí úkol.

Profesor se musí účastnit školních slavností a pokud bude možno pomáhat s přípravami a dozorovat nad studenty.

Profesor je zodpovědný za chování studentů a dění na chodbách. Pokud provinilého studenta nachytá, když porušuje školní řád, může s ním naložit podle vlastního uvážení. Ovšem tělesné tresty jsou zakázány.

Pokud je profesor povolán do ředitelny, je povinen dorazit.

Jestli-že si profesor není s něčím jistý a nebo potřebuje poradit ohledně předmětu, může se obrátit na ředitelku školy či zástupce.

Profesorem školy se může stát i zaměstnanec Ministerstva kouzel.

Pokud profesora požádá žák o radu je povinen mu pomoct.

Kolejní profesor je povinen se starat o svou kolej, být jí nápomocný v každé okolnosti a udržovat si svou společenskou místnost.